+48 536 362 362 info@tlumaczenia.sos.pl

TŁUMACZENIA PISEMNE – SPECJALIZACJE

architektura

Instrukcje obsługi instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnych budynków inteligentnych, publikacje, systemy okiennicze, systemy i instalacje przeciwpożarowe

budownictwo

Projekty, specyfikacje, zezwolenia, pozwolenia na budowę, projekty budowlane, dzienniki budów, protokoły odbioru, instrukcje, dokumentacje techniczno-ruchowe

elektronika

elektronika

energetyka

energetyka

farmacja

Testy kliniczne, opakowania i etykiety, materiały reklamowe, broszury, katalogi, rejestracje leków, badania kliniczne, laboratoryjne, produktów leczniczych i wyrobów medycznych

finanse

Sprawozdania roczne, prognozy i analizy, wnioski kredytowe, dokumenty przetargowe, zeznania podatkowe, oprogramowania finansowe, raporty z audytu

kosmetologia

Opisy produktów, informacji o kosmetykach, etykiet i specyfikacji produktów kosmetycznych, zabiegów kosmetycznych, zabiegów pielęgnacyjnych i fizjoterapeutycznych

marketing

Informacje prasowe, newslettery, ulotki i broszury, artykuły prasowe, hasła i spoty reklamowe, prezentacje firm, oferty handlowe, materiały multimedialne i szkoleniowe

medycyna

Dokumentacje badań klinicznych, dokumentacje sprzętu medycznego i laboratoryjnego, instrukcje urządzeń oraz aparatury medycznej i laboratoryjnej, publikacje medyczne

motoryzacja

Instrukcje i certyfikaty montażu, katalogi podzespołów, opisy systemów, specyfikacje techniczne, przeglądy, oświadczenia producentów, materiały szkoleniowe

~

ubezpieczenia

ubezpieczenia

prawo

Akty notarialne, pełnomocnictwa, umowy handlowe, dokumenty procesowe, ustawy i rozporządzenia, wyciągi KRS

stomatologia

stomatologia

strony www

strony www

technika

technika

telekomunikacja

telekomunikacja