+48 536 362 362 info@tlumaczenia.sos.pl
Język flamandzki

Tłumacz przysięgły języka flamandzkiego Krasnystaw


Tłumaczenia poświadczone przysięgłe – uwierzytelnione

Tłumaczenia z języka flamandzkiego

Tłumacz przysięgły języka flamandzkiego Krasnystaw


Tłumaczenia ustne konsekutywne – symultaniczne

POZNAJ NAS

Lat

Języków

Tłumaczy

Klientów

l
Tłumaczenia pisemne

architektura
budownictwo
chemia
elektronika
energetyka
farmacja
finanse
kosmetologia
marketing i reklama
medycyna
motoryzacja
ubezpieczenia
prawo
stomatologia
technika
telekomunikacja

k
Poświadczone

akty urodzenia
akty małżeństwa
akty zgonu
dokumenty procesowe
dokumenty pojazdów

|
Poświadczenia

sprawdzenie i poświadczenie tłumaczeń, które wykonali inni tłumacze

R
Native Speaker

strony internetowe
katalogi produktów
publikacje naukowe

v
Tłumaczenia ustne

konsekutywne
symultaniczne

Lokalizacja

oprogramowania stron internetowych
gier komputerowych

y
Praca z dźwiękiem

nagrania lektorskie Pro/Basic
nagrania z native speakers
zapowiedzi telefoniczne
udźwiękowienie reklam
jingle radiowe/telewizyjne
napisy do filmów
miks i mastering

Promocje

tłumaczenia flamandzki

POZNAJ JĘZYK FLAMANDZKI

Język flamandzki – belgijska odmiana standardowego języka niderlandzkiego, która (jako język niderlandzki) jest oficjalnym językiem w Regionie Flamandzkim i, obok języka francuskiego, także w Regionie Stołecznym Brukseli. Niektórzy uczeni uznają ją za język odrębny od niderlandzkiego. W odniesieniu do standardowego języka niderlandzkiego używanego w Belgii, niektórzy uważają termin język flamandzki za nieprawidłowy. Od 1973 oficjalnym językiem urzędowym na terenie Flandrii (autonomiczny Region Flamandzki) jest standardowy język niderlandzki (Nederlands), oparty na dialekcie holenderskiej prowincji Holandia. Z tego względu w języku polskim jest wciąż jeszcze niekiedy nazywany językiem holenderskim, gdyż w wersji standardowej (szczególnie w języku oficjalnym – pisanym) jest niemal identyczny z językiem używanym w Holandii. Główne różnice pomiędzy obiema odmianami języka niderlandzkiego polegają na odmiennych zasadach wymowy (w szczególności głosek „ch” oraz „r”) oraz drobnych odchyleniach w morfologii i składni. W 1980 Holandia i Belgia podpisały traktat o unii języka niderlandzkiego (Nederlandse Taalunie), efektem którego było m.in. wprowadzenie w 1995 zmian w oficjalnym słowniku języka niderlandzkiego. Pomimo że standardowy język niderlandzki używany w obu krajach jest identyczny pod względem ortografii, oprócz odmienności fonetycznych istnieją również pewne różnice leksykalne wynikające z regionalnych preferencji dotyczących doboru słownictwa. Wynikają one po części z odmiennego substratu dialektalnego, zwłaszcza wpływu dominującego w Belgii dialektu brabanckiego.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Język_flamandzki

STACJONARNY PUNKT SOS KRASNYSTAW

Dla Twojej wygody, metodę składania zamówień na tłumaczenia pisemne odformalizowaliśmy do minimum.

Honorujemy wersje skan. Praktyczne, bo zrealizujesz zamówienie bez wychodzenia z domu-biura.

Jeśli z jakiegoś powodu nie możesz przygotować skanu odwiedź – stacjonarny Punkt SOS w Krasnymstawie - Podwale 3, 22-300 Krasnystaw - a.studio Andrzej Staroń.

Pracownik Punktu SOS przygotuje skan i prześle nam maila.

Punkt

Podwale 3, 22-300 Krasnystaw - a.studio Andrzej Staroń